שלום כיתה א. אין ברירה. ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש